ปฏิทินตั้งโต๊ะ Life Is Beautiful

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ Life Is Beautiful

No.6818

ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8.5 นิ้ว (แนวตั้ง)
กระดาษอาร์ต 200 แกรม 8 แผ่น 16 หน้า
พื้นที่โฆษณา 3.5 x 14.5 ซม.
พิมพ์โฆษณาสีทองบนฐานสีน้ำเงิน
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
 
ส่วนปฏิทิน มีวันข้างขึ้น ข้างแรม วันที่ภาษาจีนระบุทุกวัน
พร้อมวันสำคัญตามประเพณีจีน
และวันหยุดราชการประจำปี
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6800
ตัวอย่างงานพิมพ์โฆษณาสีทอง
 
ราคาพิมพ์ปฏิทิน
จำนวนพิมพ์ พิมพ์โฆษณาสีทอง 2 ตำแหน่ง
100 58
200 56
300 ชุด ขึ้นไป 54
* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ราคานี้รวมค่าพิมพ์โฆษณาสีทอง 2 ตำแหน่ง
  พร้อมซองสีขาว ขนาด 7x10 นิ้ว (ไม่พิมพ์)
* บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
  โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6818