----- Tel : 02-2242194, 02-2252570, 02-2251298 -----
----- E-mail : printbk@gmail.com -----
 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6800

 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2561, desk calendar 2018, ปฏิทิน 2018
 
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ No.6800
ขนาด 6 x 8.5 นิ้ว (แนวตั้ง)
กระดาษอาร์ต 200 แกรม 8 แผ่น 16 หน้า
พื้นที่โฆษณา 3.5 x 14.5 ซม.
พิมพ์โฆษณาสีขาวบนฐานสีน้ำเงิน
 
 
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2561, desk calendar 2018, ปฏิทิน 2018
รูปแบบปฏิทิน
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2561, desk calendar 2018, ปฏิทิน 2018
 
ราคาพิมพ์ปฏิทิน
จำนวนพิมพ์
พิมพ์โฆษณาสีขาว 2 ตำแหน่ง
100
68
200
65
300 ขึ้นไป
60
:: ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง ::
:: ราคานี้รวมค่าพิมพ์โฆษณา 2 ตำแหน่ง พร้อมซองสีขาว (ไม่พิมพ์) ::
:: บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ::
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# จำหน่ายปฏิทินปลีก - ส่ง บริการจัดส่งทั่วประเทศ #

หากต้องการขอใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน แบบอาร์ตเวิร์ค

หรือรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวน ขนาด รูปแบบ ฯลฯ มาที่ printbk@gmail.com

ยิ่งส่งรายละเอียดมามากเท่าไหร่ ทางบริษัทฯก็จะสามารถเสนอราคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะ

 

 

งานพิมพ์
Printing Services

ตรายาง
Rubber Stamp


New Boon Kwang Printing Co.,Ltd.
Tel: 02-6889500, 085-3344805
E-mail: printbk@gmail.com