----- Tel : 02-2242194, 02-2252570, 02-2251298 -----
----- E-mail : printbk@gmail.com -----
 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ มงคลจีน

 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบจีน 2561, chinese desk calendar 2018, ปฏิทิน 2018
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบจีน 2561, chinese desk calendar 2018, ปฏิทิน 2018
ขนาดสำเร็จ 18.3 x 22 ซม. ขนาดปฏิทิน 18.3 x 17.2 ซม.
ด้านหน้า เป็นภาพมงคลจีน
ด้านหลัง เป็นปฏิทินรายเดือน 12 แผ่น+ปก (กระดาษอาร์ต 157 แกรม )
พื้นที่โฆษณา 4.2 x 18.3 ซม.
พิมพ์โฆษณาสีทองบนฐานสีแดง (กระดาษแข็ง 700 แกรม)
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560, desk calendar 2017, ปฏิทิน 2017
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560, desk calendar 2017, ปฏิทิน 2017
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560, desk calendar 2017, ปฏิทิน 2017
No. 5801
No. 5802
No. 5803
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560, desk calendar 2017, ปฏิทิน 2017
ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560, desk calendar 2017, ปฏิทิน 2017
No. 5804
No. 5805
 
ราคาพิมพ์ปฏิทิน
จำนวนพิมพ์
พิมพ์โฆษณาสีทอง 2 ตำแหน่ง
100
85
200
80
300 ชุดขึ้นไป
75
:: ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ::
:: ราคานี้รวมค่าพิมพ์โฆษณา 2 ตำแหน่ง พร้อมซองสีขาว (ไม่พิมพ์) ::
:: บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ::
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# จำหน่ายปฏิทินปลีก - ส่ง บริการจัดส่งทั่วประเทศ #

หากต้องการขอใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน แบบอาร์ตเวิร์ค

หรือรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวน ขนาด รูปแบบ ฯลฯ มาที่ printbk@gmail.com

ยิ่งส่งรายละเอียดมามากเท่าไหร่ ทางบริษัทฯก็จะสามารถเสนอราคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะ

 

 

งานพิมพ์
Printing Services

ตรายาง
Rubber Stamp


New Boon Kwang Printing Co.,Ltd.
Tel: 02-6889500, 085-3344805
E-mail: printbk@gmail.com