----- Tel : 02-2242194, 02-2252570, 02-2251298 -----
----- E-mail : printbk@gmail.com -----
 
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งาน
 

ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ ขนาด และจำนวนที่ต้องการพิมพ์ ล้วนมีผลต่อการคำนวณราคา
ดังนั้นทางเราขอความกรุณาโปรดแจ้งรายละเอียดรูปแบบงานทาง E-mail: printbk@gmail.com หรือ Fax: 02-2242210
ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเสนอรูปแบบและราคางานพิมพ์ที่คุณต้องการในราคาที่ท่านพึงพอใจ

 
เมื่อทางบริษัทฯได้รับรายละเอียดงานพิมพ์ของท่านแล้ว หากรายละเอียดยังไม่ครบถ้วน
ทางบริษัทฯจะขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามเพิ่มเติม เพื่อที่ทางบริษัทฯจะสามารถเสนอราคาได้อย่างถูกต้อง
โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอราคาเป็นเอกสารทาง Fax หรือ E-mail เท่านั้น
 

เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งงานพิมพ์ของท่าน กรุณาชำระค่าสินค้าเป็นจำนวน 50% ของยอดรวมค่าสินค้า
โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มทำการผลิต หลังจากได้รับการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
โดยท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1) ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด โดยตรงที่ นิวบุ้นกวงการพิมพ์

2) ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

หากท่านเลือกชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM กรุณา แฟกซ์ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM มาที่หมายเลข : 02-2242210 หรือ 02-2242200 (auto ) หรือสแกนเอกสารส่งมาที่ อีเมล์ : printbk@gmail.com

 
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คมาเอง บริษัทฯจะส่งให้ท่านอนุมัติ ภายใน 2-5 วันทำการ
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน กรุณาสอบถามอีกครั้ง โดยจะส่งทาง E-mail หรือ Fax
เมื่อท่านอนุมัติอาร์ตเวิร์คแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งระยะเวลางานเสร็จโดยประมาณให้ท่านทราบ
 
เมื่องานเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง ทางบริษัทฯจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อที่จะชำระเงินส่วนที่เหลือ หรือตกลงวิธีการส่งสินค้าต่อไป
 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง)
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือแล้วเท่านั้น
 
ในกรณีที่ส่งสินค้าโดยรถบริษัทฯ ลูกค้าสามารถชำระเงินส่วนที่เหลือกับพนักงานส่งของ
 
 

หากต้องการใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน
หรือรายละเอียดการพิมพ์มาที่ printbk@gmail.com

ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ ทางบริษัทฯจะสามารถเสนอราคาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะ
หากท่านไม่แน่ใจว่าเคยพิมพ์ระบบไหน กรุณาส่งไฟล์ตัวอย่างมาให้ทางเราด้วยนะคะ

 

 

งานพิมพ์
Printing Services

ตรายาง
Rubber Stamp


New Boon Kwang Printing Co.,Ltd.
Tel: 02-6889500, 085-3344805
E-mail: printbk@gmail.com