----- Tel : 02-2242194, 02-2252570, 02-2251298 -----
----- E-mail : printbk@gmail.com -----
 
ตรายางหมึกในตัว หลายสี รุ่น Multi-Color
 
 
   
เงื่อนไขการทำตรายางหมึกในตัวหลายสี
- ไฟล์ต้องเป็นไฟล์ vector (illustrator)
- ต้องมีระยะห่างระหว่างสีอย่างน้อย 2.5 มม. เมื่อวัดจากขนาดจริง 100%
- สีที่มีให้เลือก คือ แดง ดำ น้ำเงิน เขียว ม่วง
- กำหนดเสร็จ 7 วันทำการ
 
ตัวอย่าง รูปแบบตรายางหมึกในตัวหลายสี
 
ตัวอย่างการจัดทำอาร์ตเวิร์คสำหรับ ตรายางหมึกในตัวหลายสี
 
ตัวอย่างอาร์ตเวิร์คที่ไม่สามารถทำตรายางหมึกในตัวหลายสีได้
 
 
ตรายางหมึกในตัว หลายสี รุ่น pre-ink
 
ตรายางหมึกในตัว 2 สี
สีหมึกในตัว
ท่านสามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดตามต้องการ
มีทั้งแบบ 1 สี 2 สี หรือ 3 สี
มีสีดำ แดง น้ำเงิน เขียวให้เลือก
ตรายางหมึกในตัว 2 สีตรายางหมึกในตัว 2 สี
 
 

 

งานพิมพ์
Printing Services

ตรายาง
Rubber Stamp

New Boon Kwang Printing Co.,Ltd.
Tel: 02-6889500, 085-3344805
E-mail: printbk@gmail.com