• บิลเล่ม | Computer form

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

บิลเล่ม | Business form

 
บิลเล่ม, business form
 
 

ตัวอย่างรายละเอียดงานพิมพ์บิลเล่ม

ขนาด A5, A4, 6x8 นิ้ว, 7x10 นิ้ว
กี่ใบ/ชุด 2 ใบ, 3 ใบ, 4 ใบ, 5 ใบ
สีที่พิมพ์ 1 สี, 2 สี
กระดาษ ธรรมดา, คาร์บอนในตัว
รันเบอร์ มีรันเล่มที่+เลขที่, ไม่รัน
เข้าเล่ม กาวหัว, ปรุฉีก+ติดเล่ม
จำนวน 10 เล่ม, 20 เล่ม, 50 เล่ม, 100 เล่ม
 
หากต้องการใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน
หรือรายละเอียดการพิมพ์มาที่ printbk@gmail.com

บิลต่อเนื่อง | Computer form

 
บิลต่อเนื่อง, computer form
 
 

ตัวอย่างรายละเอียดงานพิมพ์บิลต่อเนื่อง

ขนาด 9x11 นิ้ว, 9x5.5 นิ้ว, 9x12 นิ้ว
กี่ชั้น 2 ชั้น, 3 ชั้น, 4 ชั้น, 5 ชั้น
สีที่พิมพ์ 1 สี, 2 สี
รันเบอร์ มี, ไม่มี
จำนวน 1,000 ชุด 2,000 ชุด 5,000 ชุด
 
หากต้องการใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน
หรือรายละเอียดการพิมพ์มาที่ printbk@gmail.com