ปฏิทินจีน แบบฟอร์ม สติกเกอร์

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ปฏิทินจีน

Thai-Chinese Calendar

รับพิมพ์ปฏิทินจีน ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินรายเดือน ฯลฯ

สติกเกอร์

Sticker | Label

รับพิมพ์สติกเกอร์กระดาษ ฟอยด์เงิน ฟอยด์ทอง สติกเกอร์ขาว สติกเกอร์ใส

บิลเล่ม | ฟอร์มต่อเนื่อง

Business form | Computer form

รับพิมพ์บิลเล่ม และแบบฟอร์มต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย Memo ฯลฯ

 
 

โบรชัวร์ | แผ่นพับ

Brochure | Leaflet

รับพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก

นามบัตร | บัตรสะสมแต้ม

Business Card | Loyalty Card

รับพิมพ์นามบัตร กระดาษการ์ด PVC การ์ดอาร์ต โดยงานพิมพ์ digital offset | hot stamp | silk screen | offset

ฉลากสินค้า | ป้ายสินค้า

Label | Tag

รับพิมพ์ฉลากสินค้า ป้ายติดสินค้า ป้ายรับประกันสินค้า ป้ายแสดงการใช้งาน ป้ายแสดงวิธีใช้ หัวแผง ป้ายติดถุง กระดาษปิดปากถุง ฯลฯ

 
 

การ์ดแต่งงานแบบพับ | ไม่พับ

Wedding Invitation

รับพิมพ์ และจำหน่าย การ์ดแต่งงานแบบสำเร็จรูป

ซองจดหมาย | กระดาษจดหมาย

Envelope | Letterhead

รับพิมพ์ซองจดหมาย ซองเอกสาร ซองขาว ซองน้ำตาล ซองแอร์เมล ซองหน้าต่าง