• ซองจดหมาย | หัวจดหมาย

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ซองจดหมาย | ซองเอกสาร | กระดาษจดหมาย

 
ซองจดหมาย, envelope
กระดาษจดหมาย, ซองจดหมาย
 
 
ซองเอกสาร, ซองจดหมาย
 
 

ตัวอย่างรายละเอียดงานพิมพ์ซองจดหมาย

ประเภท ซองจดหมาย, ซองเอกสาร, กระดาษจดหมาย
กระดาษ สีขาว, สีน้ำตาล, สีครีม
ขนาด No.9, 7x10 นิ้ว, 9x12 นิ้ว, 10x13 นิ้ว, A4
สีที่พิมพ์ 1 สี, 2 สี, 4 สี
จำนวน 1,000, 2,000, 5,000 ใบ
อื่นๆ ปั๊มทองเค, ปั๊มนูน
 
หากต้องการใบเสนอราคา กรุณาส่งตัวอย่างไฟล์งาน
หรือรายละเอียดการพิมพ์มาที่ printbk@gmail.com