ปฏิทินจีน ตัวเลขรายเดือน

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2242194, 085-3344805

 

ปฏิทินจีน ตัวเลขรายเดือน แบบดูดวง

ปฏิทินจีนตัวเลขรายเดือน ดูดวง
 
ทุกวันจะระบุคนเกิดปีอะไร ไม่ถูกกับคนเกิดปีอะไร 
เช่น วันเถาะไม่ถูกกับระกา เป็นต้น
  ขนาด
เล็ก 10.5 x 15.5 นิ้ว
ใหญ่ 15.5 x 21 นิ้ว
 

ปฏิทินจีน ตัวเลขรายเดือน แบบบันทึก

ปฏิทินจีนตัวเลขรายเดือน บันทึก
 
ทุกวันจะมีช่องว่างใต้วันที่ไว้สำหรับบันทึก
  ขนาด
เล็ก 10.5 x 15.5 นิ้ว
ใหญ่ 15.5 x 21 นิ้ว
 

ผลิต และจำหน่าย
ปฏิทินจีน ปลีก-ส่ง
บริการจัดส่งทั่วประเทศ

printbk
Line ID: printbk
printbk