ปฏิทินแขวน ป้ายแข็ง

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ปฏิทินแขวน ป้ายแข็ง

ด้านบน : ภาพ ขนาด 10.5 x 15.5 นิ้ว
กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
ด้านล่าง : ปฏิทินรายเดือน ขนาด 15.5 x 4 นิ้ว กระดาษปรู๊ฟ
รายละเอียดในปฏิทิน มีวันข้างขึ้น ข้างแรม วันที่ภาษาจีน
วันสำคัญตามประเพณีจีน และวันหยุดราชการประจำปี

 

ปฏิทินป้ายแข็ง รูปในหลวง
 
ปฏิทินป้ายแข็ง รูปพระ
 
ปฏิทินป้ายแข็ง ในหลวง ราชวงศ์
 
ปฏิทินป้ายแข็ง รูปดารา
 
ปฏิทินป้ายแข็ง รูปดารา