ปฏิทินแขวน โปสเตอร์

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ปฏิทินแขวน โปสเตอร์

ด้านบน : ภาพโปสเตอร์ ขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว
กระดาษการ์ดอาร์ต 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
ด้านล่าง : ปฏิทินรายเดือน ขนาด 15.5 x 6 นิ้ว กระดาษปอนด์ 55 แกรม
รายละเอียดในปฏิทิน มีวันข้างขึ้น ข้างแรม วันที่ภาษาจีน
วันสำคัญตามประเพณีจีน และวันหยุดราชการประจำปี

100 ชุดก็พิมพ์ได้นะคะ

ปฏิทินโปสเตอร์ รูปพระ
 
ปฏิทินโปสเตอร์ รูปพระ
 
ปฏิทินโปสเตอร์ พระ
 
ปฏิทินโปสเตอร์ รูปพระ
 
ปฏิทินโปสเตอร์ ในหลวง
 
ปฏิทินโปสเตอร์ ในหลวง
 
ปฏิทินโปสเตอร์ ท้าวเวสสุวรรณ
 
ปฏิทินโปสเตอร์ มงคลจีน
 
ปฏิทินโปสเตอร์ มงคลจีน