• ตรายางตัวอักษรหมุนได้ สั่งทำพิเศษ

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ตัวอย่าง ตรายางตัวอักษรหมุนได้ สั่งทำพิเศษ

ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้
ตรายางตัวอักษรหมุนได้

รายละเอียดสเปค ตรายางตัวอักษรหมุนได้ เพื่อเสนอราคา

1. ขนาดความสูงกี่ มม. :

เช่น 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15 หรือ 18 มม.

2. จำนวนหลักที่ต้องการ :

เช่น 6, 8, 10, 12, 13, 15 หลัก หรืออื่นๆ

3. แบ่งเป็นตัวเลขมาตรฐานกี่หลัก + ตัวอักษรพิเศษกี่หลัก :

เช่น 6 หลัก มีตัวเลข 5 หลัก+ตัวอักษร 1 หลัก เป็นต้น

** 1 หลักพิเศษ = 12-13 ตัวอักษร **

ตรายางตัวเลขหมุนได้ ขนาดมาตรฐาน

ขนาดสูง (มม.) จำนวนหลัก
3 6, 8
4 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16
5 6, 8, 10, 12, 14, 16
7 6, 8
9 6, 8, 10
11 6, 8
15 6, 8
18 6, 8, 10
ตัวอย่างตัวอักษรสั่งทำ + ตัวเลขหมุนได้
ตรายางตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้
 
ลักษณะด้ามตัวอักษรสั่งทำ + ตัวเลขหมุนได้  
ตรายางตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้

ตรายาง
ตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้

ตรายาง AN12345678

ตรายางตัวอักษร 2 หลัก + ตัวเลข 8 หลัก รวม 10 หลัก ขนาดสูง 5 มม.
ราคาอันละ 450 บาท
 
ตรายางตัวอักษรหมุนได้

รายละเอียดตรายาง AN12345678

 
หลักที่ 1 = A B C D E F G H J K L M
หลักที่ 2 = N P Q R S T U V W X Y Z
หลักที่ 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . -
หลักที่ 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . -
หลักที่ 9 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 10 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0