• ตรายางวันที่หมุนได้

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ตรายางวันที่หมุนได้ ขนาดพิเศษ

ตัวอย่างตรายางวันที่หมุนได้ ขนาดพิเศษ พร้อมข้อความสั่งทำ

 
ตรายางวันที่หมุนได้ขนาดพิเศษ
 

ขนาดตรายางวันที่หมุนได้ ขนาดพิเศษ

 
ตรายางวันที่หมุนได้ขนาดพิเศษ เล็ก
ขนาดเล็ก วันที่ขนาด 2.9 x 10 มม.
 
ตรายางวันที่หมุนได้ขนาดพิเศษ กลาง
ขนาดกลาง วันที่ขนาด 5.6 x 18 มม.
 
ตรายางวันที่หมุนได้ขนาดพิเศษ ใหญ่
ขนาดใหญ่ วันที่ขนาด 3.4 x 20 มม.

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้ รุ่น R

ตรายางหมึกในตัว+วันที่หมุนได้
 

ตรายางวันที่หมุนได้ + ข้อความสั่งทำ

ตัวอย่างตรายางวันที่หมุนได้ + ข้อความสั่งทำ

 
ตรายางวันที่หมุนได้ขนาดพิเศษ
 

ลักษณะด้ามตรายางวันที่หมุนได้ + ข้อความสั่งทำ

 
ตรายางวันที่หมุนได้ พร้อมข้อความสั่งทำ
 
ตรายางวันที่หมุนได้ + ข้อความสั่งทำ
 

ตรายางหมึกในตัว
ถือเป็นใบกำกับภาษีซื้อเดือน + วันที่หมุนได้

 
ถึอเป็นใบกำกับภาษีซื้อในเดือน...
 
 

ตรายางวันที่หมุนได้
ขนาด 7 มม.

 
ตรายางวันที่หมุนได้ ขนาด 7 มม.
 
ตรายางวันที่หมุนได้ ขนาด 7 มม.
 
วันที่ไทย หรือ อังกฤษ (รูปแบบ font ตามภาพ)

ราคาอันละ 550 บาท

ตรายางวันที่หมุนได้
ขนาด 9 มม.

 
ตรายางวันที่หมุนได้ ขนาด 9 มม.
 
 
วันที่ไทย หรือ อังกฤษ (รูปแบบ font ตามภาพ)

ราคาอันละ 1,150 บาท

ตรายางวันที่หมุนได้ หมึกในตัว
+ ข้อความด้านบน No.4850

 
ตรายางวันที่หมุนได้ หมึกในตัว + ข้อความด้านบน
 
ตัวอย่างข้อความ
Paid   Preorder   Send
Checked   Received   Faxed
E-mailed   Passed   Approved

ตรายางวันที่หมุนได้ + เวลา

 
ตรายางวันที่หมุนได้ + เวลา