• ตรายางหมึกในตัว แบบพกพา

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

บล็อคแม่พิมพ์ตรายาง *เมื่อสั่งทำตรายางกับเรา
(เฉพาะบางรูปแบบ เช่น ตรายางจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น)
ทางบริษัทฯจะมีบล็อค หรือแม่พิมพ์ให้
หากตรายางของท่านชำรุด หรือสูญหาย 
ท่านสามารถนำแม่พิมพ์นี้กลับมาทำซ้ำ โดยจะมีคุณภาพ ความคมชัด
และลักษณะเหมือนตรายางของเดิมทุกประการ

ตรายางของเรา ทำจากยางพาราอย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน ประทับตราได้สวยคมชัด

 
ตรายางหมึกในตัวแบบพกพา handy stamp
ตรายางหมึกในตัว แบบพกพา mobile printy