• ตรายางหมึกในตัว หลายสี

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 02-2252570
    02-2242194, 085-3344805

 

Multi-color stamp

ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 

Pre-ink stamp

ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 
 

เงื่อนไขการทำตรายางหมึกในตัวหลายสี

- ไฟล์ต้องเป็นไฟล์ vector (illustrator)
- ต้องมีระยะห่างระหว่างสีอย่างน้อย 2.5 มม. เมื่อวัดจากขนาดจริง 100%
- สีที่มีให้เลือก คือ แดง ดำ น้ำเงิน เขียว ม่วง
- กำหนดเสร็จ 7 วันทำการ
 
ตัวอย่างการแบ่งสี
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 
ตัวอย่างการแบ่งสี
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 
ตัวอย่างการแบ่งสี
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp
 
 
ตรายางหมึกในตัวหลายสี multi-color stamp