• ตรายางตัวเลข ตัวอักษรหมุนได้

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 02-2252570
    02-2242194, 085-3344805

 

ตรายางตัวเลขหมุนได้

ตรายางตัวเลขหมุนได้
 

ตรายางตัวเลขหมุนได้ ขนาดมาตรฐาน

ขนาดสูง (มม.) จำนวนหลัก
3 6, 8
4 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16
5 6, 8, 10, 12, 14, 16
7 6, 8
9 6, 8, 10
11 6, 8
15 6, 8
18 6, 8, 10

ตัวอย่างแบบตรายางตัวเลขหมุนได้

ตรายางตัวเลขหมุนได้
 

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้ รุ่น R

ตรายางหมึกในตัว+วันที่หมุนได้
 

ตรายางตัวอักษร + ตัวเลขหมุนได้

ตรายาง AN12345678

ตรายางตัวอักษร 2 หลัก + ตัวเลข 8 หลัก รวม 10 หลัก ขนาดสูง 5 มม.
ราคาอันละ 450 บาท
 
ตรายางตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้

รายละเอียดตรายาง AN12345678

 
หลักที่ 1 = A B C D E F G H J K L M
หลักที่ 2 = N P Q R S T U V W X Y Z
หลักที่ 3 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 4 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 5 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . -
หลักที่ 6 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 7 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . -
หลักที่ 9 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
หลักที่ 10 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ตรายางตัวอักษร + ตัวเลขหมุนได้ (สั่งทำพิเศษ)

ตัวอย่างข้อกำหนดของลูกค้า

ทางลูกค้าสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรที่ต้องการ
เช่น 5 ม.ม. และจำนวนหลักที่ต้องการ เช่น 8 หลัก
โดยลูกค้ากำหนดว่าต้องการตัวอักษรกี่หลัก
หลักไหนบ้าง และตัวเลขกี่หลัก หลักไหนบ้าง
เช่น ต้องการสั่งทำตรายางตัวเลขหมุนได้ 8 หลัก 5 มม.
โดยมี 4 หลักแรก คือ หลักที่ 1-4 เป็นตัวอักษร และหลักที่ 5-8 เป็นตัวเลข
โดยหลักนึง จะสามารถบรรจุตัวอักษรได้ 12 ตัว
 
ตัวอย่างตัวอักษรสั่งทำ + ตัวเลขหมุนได้
ตรายางตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้
 
ลักษณะด้ามตัวอักษรสั่งทำ + ตัวเลขหมุนได้  
ตรายางตัวอักษร+ตัวเลขหมุนได้

ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว

 
ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว  
   
ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว
ขนาดสูง (มม.) จำนวนหลัก
4 6
5 8, 10
 
   
ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว
พร้อมยางสั่งทำ
ขนาดสูง (มม.) จำนวนหลัก
4 6
5 8, 10
 

ตัวอย่างขนาด ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว

 
ตรายางตัวเลขหมุนได้ หมึกในตัว