• ตรายาง+ปากกา

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ตรายาง+ปากกา รุ่น Classic

ด้ามสีเงิน ราคา 1,490 บาท

ด้ามสีทอง ราคา 1,890 บาท

 
ตรายาง+ปากกา รุ่น Classic
ขนาดแบบ 6x32 มม. หมึกตรายางสีดำ + หมึกปากกาสีน้ำเงิน
 

 

Write & Stamp

 
ตรายางปากกา รุ่น Classic
 
ตรายางปากกา รุ่น Classic
 

ตรายาง+ปากกา รุ่น Smart

Stamp, Write & Touch

 
ตรายาง+ปากกา รุ่น Smart
 

 

ด้ามสีดำ หรือ สีเงิน ราคา 1,990 บาท

 
ตรายางปากกา รุ่น Smart
ขนาดแบบ 6x32 มม. หมึกตรายางสีดำ + หมึกปากกาสีน้ำเงิน
 

Stamp, Write & Touch

 
ตรายาง+ปากกา รุ่น Smart