• ตรายางหมึกในตัว ยางพารา

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

บล็อคแม่พิมพ์ตรายาง
*เมื่อสั่งทำตรายางกับเรา
(เฉพาะบางรูปแบบ เช่น ตรายางจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น)
ทางบริษัทฯจะมีบล็อค หรือแม่พิมพ์ให้
หากตรายางของท่านชำรุด หรือสูญหาย 
ท่านสามารถนำแม่พิมพ์นี้กลับมาทำซ้ำ
โดยจะมีคุณภาพ ความคมชัด
และลักษณะเหมือนตรายางของเดิมทุกประการ

ตรายางของเรา ทำจากยางพาราอย่างดี
อายุการใช้งานยาวนาน
ประทับตราได้สวยคมชัด

 

ตรายางหมึกในตัว ขนาดมาตรฐาน

 
ตรายางหมึกในตัว
 

ตรายางหมึกในตัว+วันที่หมุนได้ รุ่น R

 
ตรายางหมึกในตัว+วันที่หมุนได้
 

ตรายางหมึกในตัว รุ่น S

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

 

ตรายางหมึกในตัว

 

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้ รุ่น S

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้

ตรายางหมึกในตัว + วันที่หมุนได้