ตรายาง ยางพารา

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 02-2252570
    02-2242194, 085-3344805

 

บล็อคแม่พิมพ์ตรายาง *เมื่อสั่งทำตรายางกับเรา
(เฉพาะบางรูปแบบ เช่น ตรายางจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น)
ทางบริษัทฯจะมีบล็อค หรือแม่พิมพ์ให้
หากตรายางของท่านชำรุด หรือสูญหาย 
ท่านสามารถนำแม่พิมพ์นี้กลับมาทำซ้ำ โดยจะมีคุณภาพ ความคมชัด
และลักษณะเหมือนตรายางของเดิมทุกประการ

ตรายางของเรา ทำจากยางพาราอย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน ประทับตราได้สวยคมชัด

 

ตรายาง ยางพารา ตรายางโบราณ

ตรายาง ยางพารา ด้ามดำ

Rubber stamp
ตรายางโบราณ หรือ ตรายางยางดิบ หรือ ตรายางยางพารา
ทำจากยางพารา หรือยางธรรมชาติอย่างดี
ประทับตราได้สวย คมชัด
เหมาะสำหรับตราประทับบริษัทฯ ตราจดทะเบียน
หรือตราที่ต้องการปั๊มเป็นประจำ

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้

Rubber stamp
ตรายางด้ามไม้ทำจากยางพารา หรือยางธรรมชาติอย่างดี
ประทับตราได้สวย คมชัด
เหมาะสำหรับตราประทับขนาดใหญ่ ปั๊มเอกสาร ปั๊มกล่อง ลัง ฯลฯ