• ตรายาง ยางพารา

  printbk@gmail.com
  printbk
  02-2251298, 085-3344805

 

ตรายาง ยางพารา ด้ามดำ

ตรายาง ยางพารา ตรายางโบราณ
Rubber stamp
ตรายางโบราณ หรือ ตรายางยางดิบ หรือ ตรายางยางพารา
ทำจากยางพารา หรือยางธรรมชาติอย่างดี
ประทับตราได้สวย คมชัด
เหมาะสำหรับตราประทับบริษัทฯ ตราจดทะเบียน
หรือตราที่ต้องการปั๊มเป็นประจำ

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้
Rubber stamp
ตรายางด้ามไม้ทำจากยางพารา หรือยางธรรมชาติอย่างดี
ประทับตราได้สวย คมชัด
เหมาะสำหรับตราประทับขนาดใหญ่ ปั๊มเอกสาร ปั๊มกล่อง ลัง ฯลฯ
ตรายาง ยางพาราธรรมชาติ
บล็อคแม่พิมพ์ตรายาง
เมื่อสั่งตรายางบริษัท หรือเฉพาะบางรูปแบบ

ตรายาง ยางพารา ตรายางโบราณ

ตรายาง ยางพารา ด้ามดำ

ตรายาง ยางพารา ด้ามดำ

ตรายาง ยางพารา ด้ามดำ

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้, ตรายางหมุนได้

ตรายาง ยางพารา ด้ามไม้, ตรายางหมุนได้